การถ่ายทอดเทคโนโลยี

filler image

การใช้UAVสำหรับการจัดการป่าไม้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้UAVสำหรับการจัดการป่าไม้โดย Dr.Furuya นำเสนอ 2 หัวข้อ ได้แก่

1. การจัดการป่าไม้โดยแอพพลิเคชั่น UAV
2. การประมาณขนาดต้นและปริมาตรของสักในสวนสักโดยเทคนิค UAV
3. ไฟล์VDO1
4. ไฟล์VDO2
filler image

ตัดขยายระยะในสวนป่า

การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีเช่น

1. การตัดขยายระยะในสวนป่า
2. การศึกษามวลชีวภาพของสัก
filler image

การปรับปรุงดิน

วิธีการปรับปรุงดินเพื่อเร่งการเติบโตของสักในระยะแรก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

อ่านต่อ

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า