กิจกรรม

กิจกรรม เด็กอมาต รักธรรมชาติ รักษ์ป่าไม้


ตามที่โรงเรียนอมาตยกุล ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพันธุ์ไม้และจัดกิจกรรม

โรงเรียนอมาตยกุล ขออนุญาตินำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 118 คน ครู จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ไม้
และจัดกิจกรรมภายใต้กิจกรรม "เด็กอมาต รักธรรมชาติ รักษ์ป่าไม้" ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 09-30-11.30 น. พร้อมขออนุเคราะห์วิทยากร 1 ท่าน และกล้าไม้ จำนวน 130 ต้น

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มอบหมายให้ นางสัจจาพร หงษ์ทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำพันธุ์ และมอบกล้าไม้ จำนวน 130 ต้น โดยใช้พืนที่บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า