รักษ์โลกกับลามิน่า
 
     
                วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้
     เป็นประธานในพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 11
     จากบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส
     กรมป่าไม้ โดยมีคุณจันดา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์)
     จำกัด เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 11 จำนวนเงิน
     458,000 บาท สำหรับใช้ในการปลูกฟื้นฟูป่าและขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งในปีในปี
     2561 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 11 มีแผนการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่
     ทุ่งหญ้าร้าง ด้วยการปลูกไม้พื้นเมือง และพืชอาหารสัตว์ เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ป่า
     และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ในบริเวณพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อำเภอ
     วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561