สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
 
     
                      วันที่ 25 กันยายน 2561 สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
             ประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดตัวโครงการป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุข
             ของคนไทย" โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุชาติ กัลยาวงศา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี
             นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
             ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ประธานได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา
             ปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในงานมีกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะ จัดแสดงผลิตภัณฑ์จาก
             เทพทาโร การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้จากทีมรุกขกร กรมป่าไม้ การกลั่น
             น้ำมันหอมแก่นจันทน์ ถ่านอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์จากไม้อะเคเซีย การจัดสวนแก้ว
             สวนถาด และบูทจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์