วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
 
     
                       วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วย
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี ทั้งนี้
          สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ร่วมจัดพิธีสงฆ์ และจัดนิทรรศการในหัวข้อ ไม้มีค่า โดย
          นำเมล็ดไม้มีค่า site matcihng ผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่า และทีมรุกขกรกรมป่าไม้
          ได้สาธิตวิธีการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนา
          กรมป่าไม้ 123 ปี และมอบโล่รางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดต้นรวงผึ้ง "ต้นไม้ประจำรัชกาล
          ที่ 10" พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการที่จัดแสดงในครั้งนี้