มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
 
     
                    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้              และนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
            ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
             พระราชดำเนินเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research
            Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
            เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ร่วมจัด
            นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเรื่อง "ไม้สกุลอะเคเซีย สร้างเศรษฐกิจและ
            สิ่งแวดล้อม" โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ
            กัลยาวงศาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้รับมอบหมายจาก
            อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
            (Thailand Research Expo 2018) ณ. รร. เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี
            ศาสตรจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
            แห่งชาติ เป็นประธานในการมอบรางวัลงานวิจัย และโล่ขอบคุณ หน่วยงาน
            ราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานทหาร องค์การมหาชน ฯลฯ ที่เข้า
            ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561