- กระถินลูกผสมพันธุ์ใหม่
- ขี้เหล็ก
- ผักหวานป่า
- ไผ่ซางนวล
- ไผ่รวก
- เพกา
- เพชรสังฆาต
- มะขามป้อม
- มะนาวโห่
- มะรุม
- สะเดา
- หวายดง