กระบาก Anisoptera costata Korth. วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

 

 

พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. วงศ์ : FABACEAE

 

             
   

กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ : GENTIANACEAE

 

 

พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

 

             
   

เกด Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard วงศ์ : SAPOTACEAE

 

 

พะยอม Shorea roxburghii G. Don วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

 

             
   

แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob.var.kerrii (Craib& Hutch.) I. C. Nielsen วงศ์ : FABACEAE


 

พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre วงศ์ : FABACEAE
             
   

ตะเคียนชันตาแมว
Neobalanocarpusheimii 
 (King) P. S.Ashton
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE


 

ยมหิน Chukrasia tabularisA. Juss. วงศ์ : MELIACEAE

             
   

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

 

 

สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon วงศ์ : PINACEAE

             
   

ตะบูนขาว Xylocarpus granatum J. Koenig วงศ์ : MELIACEAE 

สัก Tectona grandis L. f. วงศ์ : LAMIACEAE             
   

เทพทาโร Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.
วงศ์ : LAURACEAE

 

 

สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc
วงศ์ : FABACEAE
             
   

แสมสาร Senna garrettiana (Craib) H. S.Irwin & Barneby
วงศ์ : FABACEAE

 

เขลง Dialium cochinchinense Pierre วงศ์ : FABACEAE


             
   

แคทราย Stereospermum neuranthum Kurz วงศ์ : BIGNONIACEAE

 

 

 


ตะคร้ำ Garuga pinnata Roxb. วงศ์ : BURSERACEAE

             
   

ตีนนก Vitex pinnata L. วงศ์ : LAMIACEAE 

เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume วงศ์ì : DIPTEROCARPACEAE             
   

มะเกลือ Diospyros mollis Griff. วงศ์ : EBENACEAE

 

มะเกลือเลือด Terminalia mucronata Craib& Hutch.
วงศ์ : COMBRETACEAE


             
   

เลียงมัน Berrya mollis Wall. ex Kurz วงศ์ : MALVACEAE

 

 

ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. วงศ์ : RUBIACEAE

             
   

สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. Chebulata
วงศ์ : COMBRETACEAE

 

 

สมอพิเภก Terminalia bellirica (Geertn.) Roxb. วงศ์ : COMBRETACEAE

             
   

เสลาขาว Lagerstroemia tomentosa C. Presl วงศ์ : LYTHRACEAE 

กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ì : ULMACEAE


             
   

ก่อ Quercus sp.
วงศ์ : FAGAACEAE 

กะทังหัน Calophyllum thorelii Pierre วงศ์ì : CALOPHYLLACEAE


             
   

ขนุนนก Palaquium obovatum (Griff.) Engl. วงศ์ : SAPOTACEAE 

จำปาป่า Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierrevar. pubinervia (Blume) Figlar&Noot. วงศ์ : MAGNOLIACEAE


             
   

มะพลับทอง Diospyros transitoria Bakh. 
วงศ์ : EBENACEAE
 

ยาง Dipterocarpu ssp.
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE             
   

กระทังใบใหญ่ Litsea grandis (Nees) Hook. f. วงศ์ : LAURACEAE
 

ปรู Alangium salviifolium (L. f.) Wangerinsubsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin วงศ์ : CORNACEAE
  

             
   

รักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou วงศ์ : ANACARDIACEAE 

แหลช่อ Dehaasia kurzii King ex Hook. f. วงศ์ : LAURACEAE             
   

กร่าง Ficus altissima Blume วงศ์ : MORACEAE 

เลียงผึ้ง Ficus albipila (Miq.) King วงศ์ : MORACEAE

  
             
   

น่อง Antiaris toxicaria Lesch. วงศ์ : MORACEAE 

กระถินเทพา Acacia mangium Willd. วงศ์ : FABACEAE


             
   

รวงผึ้ง Schoutenia qlomerata King subsp. peregrina
วงศ์ : MORACEAE


 

ก้านทอง Swintonia schwenckii Teijsm. & Binn. วงศ์ : ANACARDIACEAE


             
   

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis Cunn.exBenth.
วงศ์ : LEGUMINOSAE

 

กระทุ่ม Anthocephalus cadamba Miq. วงศ์ : RUBIACEAE


             
   

กระบกกรัง Hopea helferi (Dyer) Brandis. วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
  
 

กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata Graham. วงศ์ : LEGUMINOSAE


             
   

กระโดนปุย Careya arborea Roxb วงศ์ : LECYTHIDACEAE
  
 

กระเจียน Polyalthia spp.
วงศ์ : ANNONACEAE


             
   

เกว้า Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale.วงศ์ : RUBIACEAE
 
 

ขนุนป่า Artocarpus lanceifolius Roxb.
วงศ์ : MORACEAE


             
   

ไข่เขียว Parashorea stellata Kurz.
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
 
  

 

งิ้วป่า Bombax anceps Pierre.
วงศ์ : BOMBACACEAE


             
   

ชัน Shorea thorelii Pierre ex Laness.
วงศ์ : DIPEROCARPACEAE

  

 

ชุมแพรก Heritiera javanica (Blume) Kosterm..
วงศ์ : STERCULIACEAE


             
   

ซ้อ Gmelina arborea Roxb.
วงศ์ : LABIATAE
 
  

 

ชาก Erythrophleum teysmannii (Kurz) Craib.
วงศ์ : LEGUMINOSAE


             
   

ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken.
วงศ์ : SAPINDACEAE
 
  

 

ตะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata Kurz.
วงศ์ : LYTHRACEAE


             
   

ตังหน Calophyllum pulcherrimum Wall.
วงศ์ : GUTTIFERAE
 
 

ตานดำ Diospyros transitoria Bakh.
วงศ์ : EBENACEAE


             
   

ตาเสือ Amoora polystachya Hk.f.
วงศ์ : MELIACEAE


 

ตีนเป็ด Alstonia scholaris(Linn.) R.Br..
วงศ์ : APOCYNACEAE


             
   

ตีนเป็ดแดง Dyera costulata(Miq.) Hk.f.
วงศ์ : APOCYNACEAE


 

ตุ้มเต๋น Duabanga sonneratioides Ham.
วงศ์ : SONNERATIACEAE


             
   

ทองบึ้ง Koompassia malaccensis Maingay ex Benth.
วงศ์ : LEGUMINOSAE
  
 

ทุเรียน Durio zibethinus Merr
วงศ์ : BOMBACAEAE


             
   

นนทรี Peltophorum dasyrachis(Miq.) Kurz.
วงศ์ : LEGUMINOSAE

 

ปออีเก้ง Pterocymbium javanicum R. Br.
วงศ์ : STERCULIACEAE


             
   

พะวา Garcinia cornea Linn.
วงศ์ : GUTTIFERAE

 

พันจำVatica cinerea King..
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE


             
   

มะกอกเกลื้อน Canarium kerrii Craib.
วงศ์ : BERSERACEAE

 

มะพอก Parinari anamense Hance
วงศ์ : ROSACEAE


             
   

มะแฟน Protium serratum Engl.
วงศ์ : BERSERACEAE

 

มะม่วงป่า Mangifera spp.
วงศ์ : ANACARDIACEAE


             
   

มะยมป่า Ailanthus fauveliana pierre.
วงศ์ : SIMAROUBACEAE

 
มังคะ Cynometra spp.
วงศ์ : LEGUMINOSAE


             
   

ยมหอม Cedrela toona Roxb.
วงศ์ : MELIACEAE

 

ยางพารา Hevea brasiliensis Muell. Arg.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE


             
   

ยางยูง Dipterocarpus grandiflorus Blanco.
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE


 

ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. ex Miq.

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE


             
   

ยูคาลิปตัส Eucalyptus spp.
วงศ์ : MYRTACEAE
 

รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth.
วงศ์ : COMBRETACEAE


             
   

เลี่ยน Melia azedarach Linn.
วงศ์ : MELIACEAE

  


 

สนสองใบPinus merkusii Jungh.
วงศ์ : PINACEAE


             
   

สมพง Tetrameles nudiflora R. Br.
วงศ์ : DATISCACEAE


 

สยาแดง Shorea leprosula Miq.
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE


             
   

สยาเหลือง Shorea curtisii Dyer ex King
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE 

สะแกแสง Cananga latifolia (Hk.f.& Thomson) Finet & Gagnep.
วงศ์ : ANNONACEAE

             
   

ส้าน Dillenia pentagyna Roxb.
วงศ์ : DILLENIACEAE


 

สาย Pometia spp.
วงศ์ : SAPINDACEAE


             
   

หลุมพอ Intsia bakeri Prain
วงศ์ : LEGUMINOSAE

 

 

เหรียง Parkia javanica Merr.
วงศ์ : MINOSACEAE


             
   

มะฮอกกานีใบใหญ่ Swietenia macrophylla King
วงศ์ : MELIACEAE

 

ราชพฤกษ์ Cassia fistula L.
วงศ์ : FABACEAE


             
   

มะคำไก่ Drypetes roxburghii (Wall.)
Hurusawa
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
 

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.)
Merr.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

             
   

คอแลนเขา Xerospermum noronhlanum
Blume
วงศ์ : SAPINDACEAE

 

มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour.
วงศ์ : PHYLLANTHACEAE


             
   

กระท่อม Mitragyna speciosa (Korth)
Haviil
วงศ์ : RUBIACEAE

 

กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq.
วงศ์ : MELIACEAE


             
   

จิกนมยาน Barringtonia Macrocarpa
Hassk.
วงศ์ : LECYTHIDACEAE

 

ตีนเป็ดทราย Cerbera manghas L.
วงศ์ : APOCYNACEAE


             
   

มะเดื่อ Flcus racemosa L.
Hassk.
วงศ์ : MORACEAE

 

มะเยาหิน Vemicia montana Lour.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE