ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 1 (ลำปาง)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 2 (สุโขทัย)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 3 (เลย)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 4 (สกลนคร)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 5 (ขอนแก่น)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 6 (นครราชสีมา)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 7 (ราชบุรี)
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 8 (สงขลา)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 9 (เชียงใหม่)
     
 
ส่วนวนวัฒนวิจัย
 
1. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 (เชียงใหม่)
        1.1 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่
 
    1.2 สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 
    1.3 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่
 
    1.4 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
 
2. ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 2 (ลำปาง)
        2.1 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
 
3. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร)
        3.1 สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก
 
4. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 4 (กาญจนบุรี)
        4.1 สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี
        4.2 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ
        4.3 สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี
        4.4 สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา-ลำทราย
 
5. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 5 (ขอนแก่น)
 
6. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 (นครราชสีมา)
        6.1 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม
        6.2 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา
        6.3 สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี
        6.4 สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
 
7. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์)
        7.1 สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
8. ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
        8.1 สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน
 
9. ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 9 (สงขลา)
 
10. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคเหนือ (ลำปาง)
 
11. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี)
 
12. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
 
13. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ (สงขลา)
     
    ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าไม้ จังหวัดสระบุรี