การยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่ การเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน เพรียง        
หนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแตนฝอยปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดโคน
การสำรวจและพัฒนาวิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 
Gold Diamond Silver
http://www.free-counter-plus.com
Gold Diamond Silver