พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
     
                      วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต รักษาราชการแทน
            ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
            ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จรพะนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
            โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานนำกล่าวอาศิรวาท
            ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
            และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้