พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
 
     
                      วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะ
            ผู้บริหาร และบุคลากรกรมป่าไม้ กล่าวสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
            โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ
            พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนัก
            วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักวิจัยและ
            พัฒนาการป่าไม้ ร่วมพิธีถวายพระพร ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้