การสำรวจชนิดและปริมาณสมุนไพรในป่า(ขั้นต้น) รุ่นที่ 1
 
     
                นายธิติ วิสารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เป็น
    ประธานในพิธีเปิด  การฝึกอบรม  หลักสูตร   การสำรวจชนิดและปริมาณ
    สมุนไพรในป่า(ขั้นต้น) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม
    2560  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาโดย
    มี  นายจันไท  จิตรจักร   นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าว
    รายงาน   การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 38 ราย  ทั้งนี้
    นายธีรศักดิ์  คำทวี  หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
    เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย