โครงการชุมชนไม้มีค่า
 
     
                   วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายสุชาติ กัลยาวงศา
             ผอ.สวพ. พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สุขวัฒนกุล รก.ชช.ด้านผลิตผลป่าไม้
            ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
            "โครงการชุมชนไม้มีค่า" ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
             บางเขน กรุงเทพฯ โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ร่วมจัดนิทรรศการ