รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 1
 
     
                  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาการในตำแหน่ง
             ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
             ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
             24-29 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
             จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายดุริยะ สถาพร หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัย
             สะแกราช เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 41 คน