ทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ 2562
 
     
                     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการ
             สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
             สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
             เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน
             และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อมา ณ บริเวณหน้าอาคาร
             เทียมคมกฤส กรมป่าไม้