ทำบุญ ตักบาตร สำยักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
     
                       วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วย
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป
          และพิธีเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ จากวัดใหม่เสนา ในการนี้ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต
          แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสุรัสวดี