“พิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านรุกขกร”
 
     
                     วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
            ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านรุกขกร ให้ตัวแทน
            จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
            และสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อเพิ่มศักยภาพรุกขกรกรมป่าไม้ให้
            สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุชาติ
            กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
            ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ ภายในงานมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมอบ
            และสาธิตการตัดแต่งกิ่ง นอกจากนี้ทีมงานรุกขกรกรมป่าไม้ได้ทำการตัดแต่ง
            ต้นไม้บริเวณกรมป่าไม้จำนวน 3 จุด 1. ต้นกระพี้จั่นและต้นกระทิงบริเวณ
            หลังตึกเทียมคมกฤส 2. ต้นหูกวางบริเวณลานสมานมิตร 3. ต้นหูกวางบริเวณ
            หน้าสหกรณ์ออมทรัพยากรกรมป่าไม้ี้