กิจกรรมบำเพ็ญกุศล
 
     
                      วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาราชการ
            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ และ
            บุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล
            ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
            พระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
            ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้์