กิจกรรม ถุงผ้ายืมใช้
 
     
                     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
             พัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรสำนักวิจัยและ
             พัฒนาการป่าไม้ ร่วมใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “ถุงผ้ายืมใช้”
             โดยแขวนไว้ ณ จุดบริการหน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อให้บุคลากรสามารถ
             หยิบถุงผ้าที่แขวนไว้ไปใช้ได้ ทั้งนี้ตัวแทนส่วนต่าง ๆ ยังได้มอบถุงผ้าไว้เพื่อไว้ใช้ใน
             กิจกรรมอีกด้วย