หน้าหลัก    
       

     
     
     
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 ภาค
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคเหนือ
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคกลาง
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้
     
 
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
 
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคเหนือ
 
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง
 
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้
 
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสุโขทัย
 
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเลย
 
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
 
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร
 
ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้จังหวัดสระบุรี
     
 
ส่วนวนวัฒนวิจัย
 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว
 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม
 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง
 
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
 
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว
 
สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ
 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา
 
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร
 
สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน
 
สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ
 
สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง
 
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์
 
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
 
สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคใต้