ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 1 (ลำปาง)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 2 (สุโขทัย)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 3 (เลย)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 4 (สกลนคร)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 5 (ขอนแก่น)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 6 (นครราชสีมา)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 7 (ราชบุรี)
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 8 (สงขลา)
     
 
ส่วนวนวัฒนวิจัย
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 (เชียงใหม่)
    1. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่
 
2. สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 
3. สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่
 
4. สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
 
ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 2 (ลำปาง)
    1. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร)
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 4 (กาญจนบุรี)
    1. สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 5 (ขอนแก่น)
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 (นครราชสีมา)
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์)
    1. สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
 
ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 9 (สงขลา)
 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคเหนือ (ลำปาง)
 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี)
 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ (สงขลา)
     
    ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าไม้ จังหวัดสระบุรี