Google

WWW
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
“56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม”

 
            วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ ได้รับเชิญ
จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จ.สงขลา ร่วมออกงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
“56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม” ณ โรงเรียนวัดสามี อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน มีหน่วยงานราชการภาคเอกชน
มาร่วมงานและสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ได้นำกล้าไม้เทพทาโร สกุณี สะแกนา หว้าใหญ่
และหยีน้ำไปแจกจ่ายด้วย
 
     
 
 
 
 
 
 
Photo Slide Shows by VisualSlideshow.com v2.0 arm/web/index.php?option=com_kunena&Itemid=493&func=listcat&catid=4&lang=th" target="_blank" />