งานศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านป่าไม้ โทร 0 2561 5498


การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า

                ศูนย์เมล็ดพันธ์ไม้ภาคใต้  ร่วมจัดนิทรรศการ   เรื่อง   การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า   ในการประชุมทางวิชาการ
    เมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัย
    สงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.56 ณ โรงแรม หรรษา เจ บี หาดใหญ่ ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจ   สอบถาม
    เกี่ยวกับเมล็ดไม้ ติดต่อสอบถามได้ที่ไหน  ขอเมล็ดพันธุ์  หรือซื้อได้ที่ไหน อย่างไร เป็นจำนวนมาก    พร้อมกันนี้ได้แจก     กล้าไม้หลุมพอและพวงกุญแจเป็นที่ระลึก  เนื่องจากเป็นพันธุไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของภาคใต้

  

 
นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา เยี่ยมชมนิทรรศการ